Thomas a Kempis

Reliekschrijn Thomas a Kempis

Onder de orgeloksaal bevindt zich sinds 2006 het gebeente van Thomas a Kempis in een reliekschrijn uit 1674 van Hermanus van Arnhem. Het eenvoudige nieuwe monument is geplaatst in 2010. Het gebeente was in 1672 opgegraven en achtereenvolgens in schuilkerken en in twee kerken met beide de naam Sint Michaelkerk in achtereenvolgens de Roggenstraat en de Middelweg ( nu Bisschop Willebrandlaan) geplaatst. Na sluiting van de laatste kerk werd het gebeente in 2006 overgeplaatst naar de basiliek. Moderne Devotie Thomas a Kempis (1379-1471) is met Geert Grote uit Deventer de bekendste vertegenwoordiger van de beweging die Moderne Devotie wordt genoemd. In 1398 meldt hij zich aan de poort van het Agnietenklooster op de Nemelerberg, waar naar Deventer voorbeeld in 1386 een fraterhuis was gesticht en onder schutse gesteld van Sint Agnes. Hij verbleef daar tot zijn dood. Een van zijn bekendste werken is “de Navolging van Christus”. Zijn belangrijke status in de afgelopen eeuwen is af te zien aan het feit dat in het Rijksmuseum een glas in lood raam van hem is geplaatst naast een raam van Plato!