Locatieraad

De Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming basiliek Zwolle is nog steeds in gebruik als katholieke kerk en is bovendien het eucharistisch centrum voor de wijde regio. Iedere zondag is er om 11.00 uur een eucharistieviering, dat geldt ook voor de maandagavond om 19.00 uur.  Elke zaterdag is er om 12.00 uur een middaggebed. De basiliek is eigendom van de parochie Thomas a Kempis te Zwolle www.thomasakempisparochie.nl . De parochie heeft het beheer van het gebouw gedelegeerd aan de locatieraad van de OLV ten Hemelopneming basiliek. Het secretariaat van de locatieraad is per mail te bereiken via g.terhaar@kpnmail.nl of telefonisch 06 55 76 16 29. 

Adres OLV basiliek Zwolle: Ossenmarkt 40, 8011MS Zwolle

Bankrekening: NL44 RABO 0174 8844 43 ten name van budgethouder OLV ten Hemelopneming basiliek Zwolle.

De Thomas a Kempis parochie is een ANBI instelling en periodieke giften zijn geheel aftrekbaar. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u daarvoor het formulier ‘periodieke gift OLV Zwolle’ gebruiken. Een toelichting voor het invullen vindt u bij het formulier ‘Periodieke Gift pag. toelichting’.