Kerkschatten

Hier bent u op de juiste plaats om meer te weten te komen over de wonderlijke verhalen van kerkschatten in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek te Zwolle. Deze eeuwenoude kerk heeft een rijke geschiedenis die verteld kan worden aan de hand van haar kerkschatten. Elk voorwerp heeft zijn eigen verhaal en betekenis voor de katholieke gelovige, maar bijvoorbeeld ook voor de stad Zwolle.

Het crucifix

Zo symboliseert het schijnbaar eenvoudige, oude crucifix een wereld van rechtspraak in de middeleeuwen: het crucifix ging voorop in de processie naar de executieplaats.

Kandelabers

Voor in de kerk staan twee prachtige koperen kandelabers.

gesamtkunstwerk

De vorm van de kerk als geheel door de eeuwen heen en de veranderingen die daar mee samenhangen.

Schrijn

kist Thomas á Kempis met zijn gebeente.

Het gebeente van Thomas à Kempis rust in een houten reliekschrijn in 1674 vervaardigd door Hermannus van Arnhem

Mariavaandel

Het Mariavaandel meegedragen in de processie van 15 augustus

Biechtstoel

In de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Zwolle zijn twee biechtstoelen aanwezig. De negentiende-eeuwse biechtstoelen zijn rijkelijk gedecoreerd met verschillende houtsnijwerken.

St. Michaël

Aartsengel Michaël is vervaardigd door Frerick Reynerse in 1615 voor de Diezerbuitenpoort. Het beeld staat tegen de noordelijke wand van het schip.

Maarschalkerweerdorgel

Het hoofdorgel is een bijzonder erfgoed. Het is nog steeds een levend muziekinstrument dat wekelijks gebruikt wordt in de eredienst.

Franciscus van Assisi

Dit eikenhouten beeld is 108 centimeter hoog en 40 centimeter breed en al ruim 200 jaar in het bezit van deze basiliek.

Kerkvaders

In het koor van de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming Basiliek te Zwolle hangen beelden van de vier Westerse Kerkvaders: Ambrosius, Augustinus, Hiëronymus en Gregorius. Ze hangen in paren van twee aan de noord- en zuidwand van het koor. 

Koormuren

De muren zijn de achtergrond maar hebben ook een verhaal te vertellen, hier het verhaal van de prachtige tegels.

Lampas Charitatis

Het ziekenhuislogo van de Weezenlanden bevat veel christelijke symboliek

Kruizen

Het tableau met Keltische kruizen is veel moderner: het laat iets zien van de kerkelijke reorganisatie die de parochie van Zwolle in de afgelopen jaren heeft meegemaakt.

Epitaaf

Thomas a Kempis Epitaaf

De houten epitaaf is een maquette die nooit is uitgevoerd. Het bevat veel verwijzingen naar Thomas a Kempis..

Christus aan het kruis

Dit kunstwerk heet eenvoudigweg Christus aan het Kruis. De hoofdfiguur van het schilderij is Jezus Christus, gekleed in niets anders dan een lendendoek en met een doornenkroon, hangend aan het kruis op Golgotha.

Hemelkoningin

Maria Hemelkoningin. Een 15e eeuws neogotisch eikenhouten beeld van Maria met Kind. Maria staat als Hemelkoningin op een maansikkel.

Doopvont

Een messing doopvont

Ciborie-altaar

Een ciborium-altaar is een altaar dat overdekt wordt door een ciborium – een altaar overkapping op vier steunpunten.

De bovenstaande artikelen zijn beschrijvingen van kerkschatten gebaseerd op onderzoek van Groningse studenten. De studenten van de Faculteit van Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, gegeven door Dr Andrew Irving en Dr Elena Mucciarelli.

Laat u meenemen door de verhalen van de kerkschatten in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek.