Nieuws


Dinsdag 15 augustus 2023 is het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Om 19.00 uur is er een eucharistieviering. Voorafgaand aan deze viering is er om 18.45 uur een processie rondom de OLV basiliek. In deze processie dragen we het zilveren Mariabeeld, vaandels, de eretekens van de basiliek en worden er Marialiederen gezongen. Ieder die daaraan wil deelnemen, is van harte welkom.

De eucharistievieringen starten elke zondag om 11.00 uur. U kunt deze viering eveneens thuis rechtstreeks volgen op www.kerkdienstgemist.nl.
Ook is er elke maandagavond om 19.00 uur een eucharistieviering. Elke zaterdag is er een middaggebed van 12.00-12.30 uur.

Op zondag 24 december 2023 is de nachtmis om 21.00 uur. 1e en 2e Kerstdag zijn de eucharistievieringen om 11.00 uur.