Categorie: Basiliekwacht Klokkenluiders, Bevrijdingsdag van Zwolle