Steun de Basiliek

De Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming basiliek moet gerestaureerd worden. De kerk werd zes jaar geleden van buiten onder handen genomen, nu is de binnenkant aan de beurt. Zo worden onder meer de muur- en plafondschilderingen aangepakt en het Maarschalkerweerdorgel krijgt een grote opknapbeurt. De restauratie start deze zomer, een kostbaar project van 1,1 miljoen euro wat de parochie zelf voor een belangrijk deel moet opbrengen. Daarom start de kerk een inzamelingsactie.

Word BasiliekBeschermer

Word BasiliekBeschermer! Want door bij te dragen help je niet alleen bij de restauratie van een eeuwenoud Zwols monument, maar ook bij het behoud van het prachtige centrum van Zwolle. Als we de basiliek nu in ere herstellen en onderhouden, zal dit unieke gebouw nog jarenlang kunnen dienen als ruimte voor bezinning, concerten en lezingen én als boegbeeld van de stad. Maar daar hebben we jouw donatie hard bij nodig. Daarom zijn we per 1 februari een crowdfunding actie gestart.  Doneren kun je via de volgende link: 

https://www.voordekunst.nl/projecten/16347

Ook organiseren we dit jaar tal van overige activiteiten, zoals onder meer benefietconcerten en een tijdreis door de basiliek (zie bij onderdeel evenementen) en verkoop van door basiliekwachter Jan Meijer ter beschikking gestelde iconen en van een door hem vervaardigde pentekening van de toren en basiliek. Ook wordt de mogelijkheid geboden om het Maarschalkerweerorgel te bespelen.

Het Hanzevolk van Zwolle (v/h het Michaelsgilde) organiseert in het kader van een benefiet ter bestrijding van de kosten van een voorgenomen grote restauratie van de basiliek een ‘tijdreis door de Onze Lieve Vrouwe basiliek’.