Heilige Barbara

Dit vrij grote heiligenbeeld zal afkomstig zijn uit een kerk. Na de Reformatie dook het onder in de Emmanuelshuizen en heeft men het in de collatorenkamer zorgvuldig bewaard. Het stelt de heilige Barbara voor, een heilige die men aanriep voor een zalige dood. Dat wil zeggen: dat men bij een onvoorziene dood niet zonder de laatste sacramenten te hebben ontvangen zou sterven.

Barbara behoorde tot de meest vereerde heiligen. Volgens de legende was zij de dochter van een rijke heiden, die haar opsloot in een toren om haar tegen alle invloeden van buiten te beschermen. Toch bekeerde zij zich tot het christendom en was daar niet meer vanaf te brengen. Haar vader onthoofdde haar, maar werd zelf daarop door de bliksem getroffen. Zij is hier uitgebeeld naast haar toren, als elegante dame met een diadeem, waaronder lange vlechten uitkomen. Haar kleed is rijk versierd en zij klemt een groot boek onder haar rechterarm. Bovenin de toren de drie vensters die de Heilige Drieƫenheid verbeelden: God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest.

Auteur:Anoniem, Noord-Nederland, ca. 1450-1470 Eikenhout, polychromie 18e eeuw, 85 x 41 cm Bruikleen aan het Stedelijk Museum, Zwolle, inv. nr. 1008