Huisaltaar / tabernakel

Tabernakel met crucifix en Maria van Zeven Smarten; na de reformatie in 1580 werd de katholieke eredienst verboden en werden zogenaamde schuilkerken ingericht; dit tabernakel zal uit zo’n schuilkerk afkomstig zijn; het stond op een altaar en er werden gewijde hosties in bewaard

Anoniem, 1675-1725 Hout bekleed met schildpad, ivoor en verguld koper, 173 x 77 x 50 cm Bruikleen aan het Stedelijk Museum Zwolle, inv. nr. 1010